Welkom

Leefbaar Schouwen-Duiveland is een lokale partij zonder enige binding met een provinciale of landelijke partij. Dat heeft als voordeel dat we niet gebonden zijn en ons voor 100% kunnen richten op wat er leeft en speelt op ons eiland. We staan middenin de eilandelijke samenleving. De meningen van inwoners en ondernemers spelen bij onze besluitvorming een prominente rol. We benaderen alles met gezond verstand en laten ons in onze keuzes leiden door duidelijkheid, menselijkheid en realisme. We willen vooral geen luchtkastelen bouwen, maar praktische uitvoering geven aan haalbare plannen die passen bij de aard en de omvang van onze gemeente en onze portemonnee.

We leven in een dynamische wereld die voortdurend aan verandering onderhevig is. Het is onmogelijk om een dichtgetimmerd verkiezingsprogramma voor 4 jaar vast te stellen. Maatschappelijke ontwikkelingen maken dat beleid flexibel moet worden vastgesteld om snel en adequaat te kunnen handelen.

De gemeente is er voor de inwoners, en niet andersom!

Gewoon duidelijk

Lees alles

Voorzieningen moeten zo dicht mogelijk bij iedere kern behouden worden. Het strategisch (terug)kopen en herbestemmen van gebouwen en/of dorpshuizen kan hiervoor worden ingezet.

Buiten de maanden juli en augustus kan er gratis geparkeerd worden aan de stranden. Parkeren aan de Brouwersdam blijft gratis.

Verplicht vrijwilligerswerk door uitkeringsgerechtigden mag niet leiden tot minder banen.

Volg ons ook op Twitter

LSD Centraal

 • Leefbaar Schouwen-Duiveland de grootste
  20 maart 2014
  Leefbaar Schouwen-Duiveland (LSD) is als overwinnaar uit de gemeenteraadsverkiezingen gekomen. De partij is van vier naar vijf zetels gegaan...

  Mosselsector
  6 maart 2014
  De mosselsector moet volop de ruimte krijgen voor de mosselzaadinvanginstallaties. Op het water om te kunnen vissen en op het land voor de opslag. #verkiezingsprogramma

  Zorg op maat
  20 februari 2014
  Onze senioren en mensen met een functiebeperking moeten zoveel mogelijk in staat worden gesteld om zelfstandig, in hun eigen vertrouwde omgeving, te kunnen blijven wonen door voldoende zorg op maat te bieden.#verkiezingsprogramma

  Inwoners
  18 februari 2014
  Maatschappelijke ontwikkelingen maken dat beleid flexibel moet worden vastgesteld om snel en adequaat te kunnen handelen. De gemeente is er voor de inwoners....en niet andersom! #verkiezingsprogramma

  Minimabeleid
  12 februari 2014
  Voor wat betreft het minimabeleid moet de gemeente de doelgroep actief benaderen om ze te wijzen op de financiƫle (extra) regelingen. #verkiezingsprogramma

  Jeugd
  4 februari 2014
  Hangplekken ontstaan uit zichzelf en als ze niet tot overlast leiden kunnen ze gewoon blijven. Er is een wezenlijk verschil tussen overlast en overal last van. Ook onze jeugd verdient een plaats. #verkiezingsprogramma

  Duurzaam
  31 januari 2014
  We ondersteunen geen nieuwe plannen meer voor windmolens. Voor het plaatsen van zonnepanelen moet de gemeente wel ruimte bieden. #verkiezingsprogramma